O projektu EUParky

EUParky: interaktivni vodič po evropskih parkih

Eureka je mednarodna tehnološka pobuda, katere začetnika sta nekdanji francoski predsednik Mitterand in nemški predsednik vlade Kohl. Leta 1985 sta z Eureko želela spodbuditi gospodarstva EU, da bi postala bolj konkurenčna v gospodarski tekmi z ZDA in Japonsko ter vzhajajočimi industrijskimi državami JV Azije. Cilj projektov Eureka je pospešitev mednarodnega sodelovanja med podjetji in raziskovalnimi institucijami.

Vlade držav pristopnic k programu Eureka podpirajo partnerje iz svojih držav in delno sofinancirajo delo sekretariata v Bruslju. V programu EUREKA danes sodeluje že 39 držav članic, vključno z Evropsko komisijo.

Že od vsega začetka deluje Eureka v smeri skupnega evropskega raziskovalnega prostora (ERA) in je za razliko od evropskih okvirnih programov za raziskave in razvoj usmerjena predvsem v tržno realizacijo znanj skozi konkretne inovacijske projekte, ki zagotavljajo konkurenčne tehnologije in izdelke – njihovo uporabo, sodelovanje ter prenos znanja.

Osnovna ideja projekta je otrokom in njihovim staršem prilagojeno spletno mesto, interaktivno povezano s številnimi evropskimi nacionalnimi, naravnimi, zabaviščnimi in zgodovinskimi parki. Glavni povezovalni lik med parki predstavlja maskota Parky, ki se v multimedijski obliki pojavlja na različnih delih strani in vabi k virtualnemu spoznavanju geografskih, kulturnih, zgodovinskih in drugih značilnosti držav oz. parkov.

Lik je zasnovan tako, da se otroci z njim zlahka identificirajo, prav tako pa tudi z drugimi liki, ki jih bodo srečevali pri svojem virtualnem potovanju. Spletna stran omogoča širjenje, posodabljanje in vključevanje ponudbe novih parkov. Na strani je predvidena tudi ponudba različnih storitev (prenočišča, restavracije ipd. ), izdelkov (maskote, otroški izdelki ipd.) in relevantnih informacij, s katerimi se dopolnjuje turistična ponudba.Pritegniti želimo dve ciljni skupini: lastnike oz. upravitelje parkov ter druge ponudnike turističnih destinacij na eni strani in njihove potencialne obiskovalce na drugi strani. Portal EUParky bo prerasel v sodobni in družinam prilagojen iskalnik parkov po Evropi, ki se bo nadgrajeval tako po vsebini kot turistični ponudbi. Portal bo vplival na povečanje turističnega obiska in prepoznavo posameznih turističnih destinacij. Najprej v Sloveniji in na Hrvaškem, postopoma pa tudi po drugih evropskih državah.

Za realizacijo projekta je uporabljena sodobna spletna tehnologija, primerna za različne odjemalce, kot so na primer tablice. Obiskovalcem bo tako ob prijetni multimedijski izkušnji na voljo pregleden, dostopen in kakovosten nabor informacij in priporočil o raznovrstni turistični ponudbi.

Kontaktni podatki

E-pošta: info@euparky.eu

Web: www.euparky.eu