naravni
 
zgodovinski
 
reke

Narava

Reka Soča

Reka Soča ima zaradi naravne lepote, ohranjenosti in zgodovinskih okoliščin v zavesti Slovencev poseben pomen in vrednost. Reka Soča izvira v osrčju Julijskih Alp. Njena 138 km dolga pot do morja se vije pretežno ob severozahodnem robu Slovenije. Obide najpomembnejša naselja od Bovca do Deskel, v Solkanu pa onkraj železniškega mostu zapusti slovensko deželo. Do Solkana spremlja Sočo po eni strani glavna prometna cesta, po drugi pa železniška proga, ki povezuje Novo Gorico z Bledom in Jesenicami.

Trnovski gozd

Trnovski gozd je s sosednjimi Banjšicami najseverozahodnejši odrastek mogočnega Dinarskega gorovja. Planinski svet Trnovskega gozda je kraški, brez tekoče vode na površju in razčlenjen z zaprtimi globelmi, kuclji, griči in hribi, jamami, brezni in drobnimi kraškimi oblikami: škrapljami, žlebiči, škavnicami in podobnim. Med kraškimi pojavi so posebej pomembne jame z večnim ledom in snegom. Zaradi klasičnega opisa (locus claicus) rastlinskega obrata v vzhodnem delu, je 385 m globoka in 1550 m dolga Velika ledena jama v Paradani svetovno znana.

Gozd Panovec

Mesto Nova Gorica je eno redkih mest v Sloveniji, ki se lahko ponaša s tako zanimivim, ohranjenim in nenazadnje velikim gozdnim kompleksom s številnimi domačimi in tujimi drevesnimi vrstami v neposredni bližini mesta. Gozd Panovec leži med Kromberkom in Rožno Dolino ob samem robu mesta Nova Gorica. Ravno neposredna bližina mesta, primerna razgibanost in prepredenost gozda s potmi privabljajo v gozd ogromno število obiskovalcev v vseh letnih časih. V tem kompleksu se srečujejo ljubitelji miru in narave, rekreativci, kolesarji, jahači, sprehajalci, gobarji, raziskovalci.

Velika ledena jama v Paradani

Med kraškimi pojavi so posebej pomembne jame z večnim ledom in snegom. Zaradi klasičnega opisa (locus classicus) rastlinskega obrata v vzhodnem delu je 385 m globoka in 1550 m dolga Velika ledena jama v Paradani svetovno znana. Paradana je zavarovana kot naravni rezervat. Turistično društvo Lokve, ki skrbi za jamo, je v njej zaznamovalo stezo.


Zanimivost: V njej so izrezovali 10 do 40 kg težke kose ledu. V koših so jih nosili na površje in jih ponoči v vozovih spravljali v Gorico ali Trst, kjer so led prodajali na ladje. Nekdaj so led iz nje vozili celo v Egipt.

Park Rafut

Park Rafut je bil zasajen v drugi polovici 19. stoletja na površini 3 ha. V njem rastejo številna redka drevesa in grmi. Zaradi ugodnih talnih in klimatskih razmer se je tu razraslo več izjemno lepih eksotičnih rastlin, kakršnih drugod po Sloveniji ne najdemo. Tu npr. najdemo izredne primerke cipres, sekvoj, edinstvene primerke kamelije, hrasta plutovca, kafrovca in druge.
Vir: : Turistični informacijski center Nova Gorica