naravni
 
smučanje
 
gore
 
reke

POSEBNOSTI KRAJA

Triglavski narodni park

Ključne naravne in kulturne znamenitosti v TNP - Na Bovškem spada v park na desetine naravnih in kulturnih vrednot, posebnosti, med katerimi so najbolj obiskane:

•   reka Soča, izvir Soče in Velika korita,
•   botanični vrt Alpinum Juliana,
•   Trentarski muzej,
•   Krnska jezera,
•   Kriški podi,
•   trdnjava Kluže,
•   Mangartsko sedlo.


Značilnosti Triglavskega narodnega parka (TNP)

  • velikost: 880 km²;
  • pokrajina: mlado nagubano gorstvo Vzhodnih Julijskih Alp, gozd (prevladujejo bukev, smreka in macesen), številne podzemne vode, kraški izviri, vodotoki in slikovita ledeniška jezera;
  • rastlinstvo: endemične vrste planinskega cvetja kot so triglavski dimek (Crepis Terglouensis), julijski mak (Papaver julicum), ozkolistna preobjeda (Aconitum angustifolium) ter Zoisova zvončnica (Campanula zoysii);
  • živalstvo: ptiči (planinski orel, beloglavi jastreb, divji petelin in ruševec), rjavi medved, ris, gams, alpski kozorog, alpski svizec, srnjad, jelenjad, planinski zajec, kuna belica, lisica, jazbec in gozdni jereb idr..

Vir: Bovec

Tradicionalni dogodki

Čomparska noč

Etnološko-zabavna prireditev, ki je dobila ime po čompah (krompirju), je pomembno srečanje lokalnih ponudnikov in ljubiteljev dediščine. Središče Bovca postane prizorišče plesnih, gledaliških in glasbenih nastopov lokalnih skupin, ki obujajo spomine in pomembno prispevajo k ohranjaju dediščine (npr. Buške čeče, Folklorna skupina Bc). Kulinarična razvajanja s friko, čompami, bovškim sirom in čompovo pico dajejo prireditvi poseben pečat. Čomparska noč, ki jo organizira Turistično društvo Bovec, poteka navadno v avgustu.

Bovški ovčji sir

Pomemben spomenik večstoletni tradiciji sirarstva na Bovškem in v Sloveniji je znamenit Bovški ovčji sir. Bovški sir je bil v preteklosti znan kot plačilno sredstvo z višjo vrednostjo kot so jo imeli ostali siri. Poseben položaj mu z evropsko zaščito zajamčene tradicionalne posebnosti pripada tudi danes. Danes poteka pridelava Bovškega sira na številnih kmetijah v dolini in na treh planinah, kjer je sir mogoče tudi kupiti.

Zanimivost: Bovški sir je narejen iz ovčjega mleka, ki v suhi snovi vsebuje 50 % več maščobe in beljakovin kot kravje. Prištevamo ga med trde polnomastne ovčje sire, katerim je lahko primešanih tudi do 20 % kravjega oz. kozjega mleka.

Vir: Bovec