zgodovinski
 
gore
 
reke

Zgodovina in kultura

Zgodovina mesta Železniki

http://www.skofja-loka.com/UserFiles/image/%C5%BEelezniki/IMG_1620.jpgSredišče občine je mesto Železniki, ki se je že leta 1340 začelo razvijati kot železarsko središče doline. Manufakturno-železarska industrija, ki so jo omogočile velike zaloge železove rude po okoliških hribih, bogate zaloge lesa ter reka Sora kot pogonska sila, je dajala utrip mestu vse do leta 1902, ko je predvsem zaradi nekonkurenčnosti železarstvo propadlo. Danes nas na nekdanje železarsko življenje v mestu spominjajo mogočne eno ali dvonadstropne hiše z zamreženimi okni in kovanimi polkni.

Vir: Škofja Loka

Plavž v Železnikih

http://www.slovenia.info/pictures/TB_attractions/1/2012/ZAB_8035_plavz_441087.jpgIme kraja priča, kako je večje naselje v alpski dolini nastalo. V Železnikih so dolga stoletja topili železovo rudo z Jelovice. Iz zakotne doline z močnim studencem so surovce kovine nosili kovačem tudi v druge kraje. Železarstva v Železnikih že dolgo ni več. Nanj spominjata zgolj stari plavž in manjši muzej. Kako so Železniki izgledali nekoč, je mogoče videti na maketah in modelih, ki so v lokalni muzejski zbirki.

Lupina starega plavža, sezidanega okoli l. 1860, je pomemben tehniški spomenik, prvi uradno priznan kot tak. Zgradba z vidnim spodnjim delom, ki ima kurišča, piramidasto jedro in štiristrani dimnik, je najstarejši slovenski plavž. Na danes praznem trgu so, pred selitvijo železarne na Jesenice, stale delavnice in pomožni prostori železarne ter stroji in druge naprave, ki jih je gnala voda.

Vir: Slovenia.info

Zanimivost: Največja značilnost Železnikov  je vsekakor ohranjen plavž za taljenje železove rude, ki je kot edinstven v Evropi te vrste in je zavarovan kot tehniški spomenik.

Vir: Škofja Loka

Muzej Železniki

http://www.slovenia.info/pictures/TB_attractions/1/2007/70__151100.jpgZbirke muzeja so razporejene v dvanajstih prostorih pritličja, prvega in drugega nadstropja. Obiskovalec si lahko ogleda naslednje: zbirke železarstvo (v pritličju):rudarstvo, fužinarstvo, kovaštvo in lesarstvo, v prvem nadstropju: sodarstvo, oglarstvo, žagarstvo in ostale zbirke, v drugem nadstropju: skriljna kritina, društva, čipkarstvo, spominska soba ak.prof. dr. Franceta Koblarja, NOB v Selški dolini in Plavž; zunaj pred muzejem.

Odprto: od torka do petka od 09.00 do 18.00 ure, sobota od 09.00 do 16.00 ure. V poletnih mesecih tudi ob nedeljah. Delovni čas je spremenjliv zato priporočamo, da pokličete na 04 514 73 56.

Vir: Slovenia.info

Plavčeva hiša v Železnikih

http://www.slovenia.info/pictures/TB_attractions/1/2008/Plav%C3%84%C5%A4eva_hi%C4%B9%CB%87a_159110.jpgJe dvonadstropna stavba, razgibanega tlorisa v obliki črke L. Na sprednji fasadi je arkadni pomol, balkonček v drugem nadstropju in kamen z letnico 1637. Čeprav po 2. svetovni vojni nekoliko predelana, še vedno označuje čas fužinarstva.

Iz 17. stoletja so ohranjeni obokani prostori, portali in štuko strop iz 18. stoletja. V njej je danes Muzej Železniki z zbirkami s področja železarstva, lesarstva, čipkarstva in kulture.

Vir: Slovenia.info

Plnada v Železnikih

Plnada je najstarejša hiša v Železnikih in obenem najpomembnejša fužinarska stavba, zgrajena konec 16. ali 17. stoletja. Ime je dobila po Palmanovi, od koder so prišli italijanski lastniki.

Zasnova in likovna izvedba stavbe sta po vzoru Homanove hiše v Škofji Loki. Stavba tvori z mlinom, žago venecijanko in kozolcem kakovostno prostorsko celoto.

Vir: Slovenia.info

Cerkev sv. Antona v Železnikih

http://www.slovenia.info/pictures/TB_attractions/1/2008/Cerkev_sv._Antona_%C4%B9%CB%9Delezniki_158074.jpgJe cerkvena stavba, zgrajena leta 1874 po načrtih F. Faleschinija v neorenesančnem slogu in je v celoti obnovljena.

Nahaja se na osrednjem trgu, ki ga domačini imenujejo ˝Na Plac˝.

Zvonik je pokrit s škriljem, ki je bil kot prevladujoča strešna kritina značilen za Selško dolino vse do srede 20. stoletja.

Vir: Slovenia.info