naravni
 
gore
 
reke

Zgodovina in kultura

Radovljica, srednjeveško mesto

Srce in duša Radovljice je Linhartov trg. Očarljivo staro jedro navduši s svojo lego na naravnem pomolu, s pestrostjo in pristnostjo ohranjene arhitekture, z muzeji, galerijami in drugimi zanimivostmi. Staro jedro mesta Radovljica je eno najbolje ohranjenih srednjeveških mestnih struktur v Sloveniji.

Na pomolu nad reko Savo se je mesto začelo razvijati v 13. stoletju in v 16. stoletju doseglo svoj razvojni vrh. Nekdanja zasnova z upravnimi stavbami na eni in obrtniško-trgovskimi na drugi strani trga je v tlorisu mesta vidna še danes. Na prehodu iz 15. v 16. stoletje je Radovljica dobila obzidje s kar 16 obrambnimi stolpi in obrambnim jarkom. Mestni obrambni jarek, ki je bil pozneje deloma zožen in nadzidan, je edini ohranjeni mestni jarek v slovenskem prostoru in se nahaja na zahodnem delu starega mestnega jedra.

Javni zavod Turizem Radovljica

Kulturne in zgodovinske znamenitosti

Gradovi, dvorci, cerkve, razbohotena meščanska arhitektura in podeželska ljudska umetnost. Ohranjena tehniška dediščina priča o rabi naravnih virov in marljivosti prebivalstva, stavbna dediščina pa o ustvarjalnosti domačinov in rabi lokalnih materialov.

Javni zavod Turizem Radovljica

Gradovi in dvorci

Radol'ca se bohoti z ruševinami starodavnih gradov, veličastno Radovljiško graščino in številnimi dvorci na podeželju. Imenitno arhitekturo dopolnjuje vrsta podeželskih in mestnih vil. Nekatere od njih lahko obiščete na izletu, v drugih lahko spite ali jeste, v njihovem zavetju se lahko tudi poročite.

Po gradovih in graščinah Radol'ce so se nekdaj sprehajali in v njih živeli grofje Ortenburški, Celjski, Podvinski, plemeniti Lambergi, grofje Thurn-Valssasina in mnogi drugi. Imenitni pričevalci preteklosti, izjemne arhitekture in razkošja se kažejo na podeželju in v samem srednjeveškem jedru mesta Radovljica.

Javni zavod Turizem Radovljica

Radovljiška graščina

V starem jedru Radovljice stoji mogočna graščina. Odprite velika vrata in vstopite v notranjost: povzpnite se po imenitnem stopnišču, prisluhnite koncertu v Baročni dvorani, si oglejte katero od razstav ali muzejev. Lahko pa se samo sprehajate po njenih prostorih in začutite veličino njene arhitekture.

Graščina hrepeni po romantičnih parih, ki bodo tu za vedno izrekli svojo ljubezen, po glasbi in plesu, koncertih, literarnih večerih, slavnostnih sprejemih in poslovnih dogodkih.

Javni zavod Turizem Radovljica

Grad Kamen

Na koncu vasi Begunje, ob vhodu v dolino Drago, stojijo na skalnem pomolu slikovite ruševine gradu Kamen. Večstoletni varuh tovorniške poti vas na vzvišeni legi pričakuje z ohranjenim romanskim stolpom ter mogočnimi ruševinami gotskih in renesančnih dozidav.

V 12. stoletju so grad zgradili grofje Ortenburški, ki pa v njem niso prebivali, ampak so ga upravljali grajski oskrbniki. Leta 1418 so postali lastniki Celjski grofje, leta1436 Lambergi. Znameniti Lamberg z gradu Kamen je bil turnirski vitez Gašper Lambergar, ki ga opeva ljudska pesem o Pegamu in Lambergarju.

Javni zavod Turizem Radovljica

Pusti grad

Ruševine Pustega gradu se vzpenjajo nad Lipniško dolino. Grad na strmem pobočju med potokom Lipnica in reko Savo ponuja prostran razgled prek zelenih brd do Julijskih Alp. Po njegovih ruševinah pa menda še vedno lazi kača z zlato krono.

Pusti grad (Lipniški grad, Waldenberg) je le nekaj sto metrov oddaljen od zadnjih hiš na Zgornji Lipnici. Na vzpetino se lahko povzpnete peš ali s kolesom iz Lancovega, Zgornje Lipnice ali Kamne Gorice, iz Radovljice pa vodi nanj Naravoslovna učna pot Pusti grad. Z razvalin gradu je čudovit razgled na zelena brda in prek njih vse do Bleda in Julijskih Alp s Triglavom. Na drugo stran se pogled razteza na zelene gozdove Lipniške doline in Jelovice.

Javni zavod Turizem Radovljica

Graščina Katzenstein

V srcu vasi Begunje se razprostira mogočen dvorec Katzenstein, ki ima status kulturnega spomenika državnega pomena. Sprehodite se pod krošnjami kostanjevega drevoreda do Plečnikovih umetnin in urejenega grobišča talcev v parku.

Graščina Katzenstein, prvotno poznana kot dvor Begunje, je bila zgrajena v 14. stoletju, današnja podoba pa je nastala s prenovami v 16., 17. in 18. stoletju. Renesančna osnova iz 16. stoletja je bila v naslednjem stoletju obogatena z novim pravokotnim stanovanjskim poslopjem, v katerega vodi s štukaturami okrašeno enoramno stopnišče.

Javni zavod Turizem Radovljica

Stara jedra

Edinstven skupek pristne arhitekture predstavljajo srednjeveško mestno jedro Radovljice, kovaški trg Kropa in vas Kamna Gorica. Spomeniško zaščitena središča so ohranila podobo nekdanjih dni in jo še naprej razkrivajo obiskovalcem.

Obiščite jih na nedeljskem izletu s kolesom ali peš. Njihova zgodovina se vam bo razkrila v muzejskih razstavah, njihov današnji utrip pa v pogovorih z domačini ali na obisku katere od prireditev. Nekatere stavbe še danes skrivajo prav posebne vsebine in zgodbe. Turizem Radovljica organizira po Radovljici, Kropi in Kamni Gorici vodene oglede, na katerih vam razkrijejo bolj in manj skrite kotičke starih arhitekturnih biserov.

Javni zavod Turizem Radovljica

Kropa, fužinarski trg

Kropa, zibelka slovenskega kovaštva, se stiska v ozki dolini pod Jelovico. S pristno in edinstveno fužinarsko arhitekturo, bučanjem vode prek vodnih pragov, ohranjeno tehniško dediščino in zgodbami, ki jih je tu pisalo težko kovaško življenje, je vsekakor vredna obiska.

Današnjo podobo Krope je oblikovala večstoletna kovaška tradicija. Vodna moč, potok Kroparica, ki izvira nad naseljem, s stalnim bučanjem ustvarja v Kropi posebno vzdušje. Ob njem se na obeh straneh ob breg doline stiskajo stare fužinarske hiše iz 17., 18. in 19. stoletja.

Javni zavod Turizem Radovljica

Kamna Gorica, kovaška vas

Slikovita kovaška vas pod Jelovico vas bo navdušila s številnimi vodnimi kanali in mostički. Zaradi njih jo poimenujejo tudi Male Benetke. Pričakujejo vas ozke uličice, značilne fužinarske hiše z izklesanimi portali iz zelenega tufa in kovanimi mrežami.

Življenje vasi Kamna Gorica je stoletja narekovalo fužinarstvo in kovaštvo, ki je pustilo pečat v podobi naselja. Pristne fužinarske hiše s portali iz peračiškega tufa, majhna okna, zamrežena s kovanimi mrežami, ozke uličice brez pravega reda. Edinstven pečat kraju daje razvejana mreža vodnih kanalov. Čeznje se pnejo številni mostovi in mostički in nekatere hiše so z vseh strani obkrožene z vodo. Tu se voda nikdar ne ustavi in njeno šumenje vas spremlja na vsakem koraku.

Javni zavod Turizem Radovljica

Sveti Peter v Radovljici

Naravni pomol, na katerem stoji stara Radovljica, zaključuje župnijska cerkev sv. Petra. Je imeniten primer gotske dvoranske cerkve in slovi po enotnem oblikovnem slogu. Krasijo jo umetelno oblikovani oboki, angelska zvezda in črn marmornat oltar.

Na mestu današnje cerkve je po predvidevanjih že v 10. stoletju stala lastniška kapelica, takrat verjetno edina stavba na pomolu. S širjenjem mesta in večanjem njegovega bogastva je rasla tudi cerkev. Do 13. stoletja so jo že toliko utrdili, da so v Radovljico iz Rodin prenesli sedež nadškofije. Iz triladijske romanske bazilike je okrog leta 1500 nastala gotska cerkev. Letnica 1495 nad vrati morda nakazuje začetek njene velike obnove.

Javni zavod Turizem Radovljica

Bazilika Marije Pomagaj na Brezjah

Cerkev sv. Vida, razglašena za baziliko Marije Pomagaj, je slovensko narodno svetišče. Milostna podoba Marije Pomagaj od milostnih ozdravitev leta 1863 privablja romarje iz Slovenije in Evrope. Devica Marija je zaščitnica slovenskega naroda, Brezje pa so slovensko romarsko središče.

Na mestu današnje romarske cerkve na Brezjah je prva cerkev stala v 14. ali 15. stoletju. Posvečena je bila sv. Vidu. Kasneje so prizidali kapelici sv. Antona Puščavnika in Matere božje.

Javni zavod Turizem Radovljica

Sveti Peter nad Begunjami

Od daleč je pod grebenom visokih Karavank viden travnat pomol s cerkvijo sv. Petra. V pol ure sprehoda iz Begunj boste dosegli čudovito razgledno točko in enega najzanimivejših gorenjskih cerkvenih spomenikov.

Prav zaradi izjemne lege na hribu nad Begunjami, 839 metrov nad morjem, so podružnično cerkev sv. Petra imenovali tudi cerkev na Gori. Na vse strani odprt pomol ponuja izvrsten pogled na celotno Radol'co in njeno okolico. Zaradi razgleda je imel hrib s cerkvijo, ki je omenjena že v 14. stoletju, pomembno vlogo tudi v času turških vpadov, saj je bil eden izmed tistih, na katerih so z ognjem opozarjali na nevarnosti. Točo pa je preganjal mežnar z zvonovi.

Javni zavod Turizem Radovljica

Sveti Andrej v Mošnjah

Mošenjska cerkev velja za eno najstarejših na Slovenskem. Romanska bazilika z gotskimi in baročnimi predelavami ima ohranjene freske iz 15. stoletja. Župnijska cerkev sv. Andreja je obdana s starimi domačijami in še danes predstavlja središče vasi Mošnje.

Prva omemba cerkve sv. Andreja v Mošnjah sega v daljno leto 1154, ko je cerkev že stala. Pročelje je preprosto, brez pretiranega okrasja, a z lepim vhodnim portalom iz peračiškega tufa. Na zunanji strani prezbiterija in zvonika so ohranjene poslikave. Restavrirana je bila mogočna podoba sv. Krištofa iz 15. stoletja, ki je nekdaj veljal za priprošnjika pred nenadno smrtjo in ljudje so verjeli, da če zjutraj vidijo njegovo podobo, jih tega dne ne bo doletela nenadna smrt.

Javni zavod Turizem Radovljica

Arehološko najdišče Villa Rustica

V bližini vasi Mošnje so leta 2006 naleteli na izjemno odkritje. Rimska podeželska posest iz 1. do 4. stoletja je bila skrita pod plastmi zemlje. Skrivnost njenih dni se zdaj počasi razkriva pred našimi očmi.

Pri gradnji avtoceste Kranj–Radovljica so naleteli na arheološke ostaline. Izkazalo se je, da gre za enkratno najdbo iz časa rimske naselitve območja. Raziskana poslopja in številne najdbe v njih kažejo, da je naselbina zrasla pred skoraj 2000 leti in je neprekinjeno trajala malo manj kot 400 let.

Javni zavod Turizem Radovljica

Tehniška dediščina

S številno tehniško dediščino se ponašata predvsem Kropa in Kamna Gorica, žarišči ročnega kovaštva pod Jelovico. Družbo jim delajo mlini in žage na levem bregu Save. Stare naprave, ki so dajale kruh domačinom, so se ohranile in pričajo o izkoriščanju vodnih virov in naravnih surovin ter o nekdanjem delu tukajšnjega prebivalstva. Tehniška dediščina so naprave, stroji, orodja, ki pričajo o delu in obrteh nekdanjega prebivalstva. V Radol’ci je ohranjenih kar nekaj objektov.

Javni zavod Turizem Radovljica

Muzeji in galerije

Vas zanimajo zgodovina, tehnika, kultura, etnologija, umetnost, glasba? Potem obiščite katerega od kar desetih muzejev in muzejskih zbirk v Radol'ci. Poleg prepoznavnega Čebelarskega muzeja v Radovljici in Kovaškega muzeja v Kropi vas lahko navduši tudi katera od manjših zbirk ali pa morda razstava sodobnih likovnih umetnikov v Galeriji Šivčeva hiša.

Javni zavod Turizem Radovljica

Čebelarski muzej

Slovensko čebelarstvo odlikuje večstoletna in svetovno znana tradicija. Najbogatejši muzej, ki jo prikazuje, je nedvomno Čebelarski muzej v prvem nadstropju Radovljiške graščine. Odletite v svet kranjske sivke, spoznajte zgodovino čebelarjenja in občudujete raznovrstne panjske končnice.

Zbirko Čebelarskega muzeja sestavljajo tri ključne teme, ki zaznamujejo naše čebelarjenje: zgodovina čebelarjenja na Slovenskem s svetovno znanimi čebelarji, poslikane panjske končnice in avtohtona rasa čebele, kranjska sivka.

Javni zavod Turizem Radovljica

Mestni muzej

Razburljivo 18. stoletje je bil čas velikih sprememb v Evropi. Ena osrednjih osebnosti na tedanjem Kranjskem je bil Radovljičan Anton Tomaž Linhart (1756–1759), oče slovenskega gledališča in znanstvenega zgodovinopisja. Ideje in sadove slovenskega razsvetljenstva boste na lahkoten način spoznali na razstavi v Radovljiški graščini.

Javni zavod Turizem Radovljica

Galerija Šivčeva hiša

Galerija Šivčeva hiša na Linhartovem trgu je pravi naslov za vse ljubitelje umetnosti. Na stalni razstavi izvirnih ilustracij boste podoživeli pravljice iz otroštva. Drugi del galerije pa je namenjen mesečnim razstavam slovenskih in tujih likovnih umetnikov.

Javni zavod Turizem Radovljica

Šivčeva hiša

Slikovita zunanjost Šivčeve hiše na Linhartovem trgu kar vabi k ogledu. Z bogato zunanjo in notranjo arhitekturno podobo predstavlja odličen primer meščanske arhitekture 16. stoletja. Prestopite prag hiše, ki je ena najboljših primerov poznogotskega meščanskega stavbarstva v Sloveniji.

Javni zavod Turizem Radovljica

Kovaški muzej

Kje drugje je kovaški muzej lahko bolj prepričljiv kot prav v Kropi, zibelki slovenskega kovaštva? Večstoletna tradicija je zbrana v mogočni Klinarjevi hiši sredi trga, prvem tehniškem muzeju na Slovenskem. Zgodovina kovaštva še posebno zaživi ob številnih maketah, ki jih bodo pognali samo za vas.

Javni zavod Turizem Radovljica

Zanimivost: Umetniško kovaštvo Umetelno oblikovane okenske mreže, masivne ograje, pristni kovani izveski, unikatno kovano okrasje, izvirno oblikovani svečniki, železne naoknice z drobnimi detajli, stari kovani križi in kljuke ter sodobno oblikovana ulična oprema. Tradicija kovanja, inovativno oblikovanje in pristno delo rok naredijo najboljše izdelke.

Javni zavod Turizem Radovljica